وبینار آشنایی با تسهیلات فروش اقساطی محصولات دانش بنیان در سامانه کلاس مجازی نیماسر فصل های وبینار آشنایی با تسهیلات فروش اقساطی محصولات دانش بنیان به شرح زیر می باشد،

 تسهیلات برای خرید محصولات دانش بنیان با نرخ 16-18 درصد

 آشنایی با فرآیند ثبت نام و عضویت شرکت های دانش بنیان

آشنایی با فرایند سفارش و دریافت وام

آشنایی با فرآیند اعتبار سنجی مشتریان و مدارک مورد نیاز