سر فصل های وبینار آشنایی با تسهیلات فروش اقساطی محصولات دانش بنیان به شرح زیر می باشد،

 تسهیلات برای خرید محصولات دانش بنیان با نرخ ۱۶-۱۸ درصد

 آشنایی با فرآیند ثبت نام و عضویت شرکت های دانش بنیان

آشنایی با فرایند سفارش و دریافت وام

آشنایی با فرآیند اعتبار سنجی مشتریان و مدارک مورد نیاز