برگزاری دوره‌های مجازی:

بر خلاف راهکار خرید سامانه‌ آموزش الکترونیکی که مستلزم تهیه و نگهداری زیرساخت نرم‌افزاری، تامین پهنای باند و ترافیک اینترنت و … می‌باشد، در این روش بهره‌برداری از سامانه نیازمند هیچگونه پیش‌نیاز فنی سازمانی نمی‌باشد. روش مذکور از حیث هزینه‌های اولیه و جاری به مراتب از روش خرید سامانه برای سازمان‌های کوچک و متوسط و یا حتی سازمان‌های بزرگی که اصراری به استقرار سامانه در زیرساخت خود ندارند در برگزاری دوره‌های مجازی مقرون به صرفه‌تر می‌باشد.
سرعت بالای بهره‌برداری، ضریب بالای اطمینان زیرساخت سخت‌افزاری، انعطاف‌پذیری بالای زیرساخت بر اساس حجم خدمات، تنظیم میزان آبونمان ماهیانه با پیش‌بینی حجم استفاده، عدم درگیری قسمت‌های غیر آموزشی سازمان در اجرای دوره‌های مجازی و ارائه خدمات یکپارچه (سخت‌افزار و نرم‌افزار) از اهم مزایای این روش همکاری می‌باشد.
لازم به ذکر است در این مدل سطح دسترسی مدیر آموزشی سازمان متقاضی به سامانه همان سطح دسترسی مدل خرید است و سایر امکانات سامانه نیز بدون هیچ کم و کاستی در اختیار خریداران خدمات خواهد بود.

لوگو برگزاری دوره‌های مجازی نیما