آشنایی با قوانین مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان

وبینار آشنایی با قوانین مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان که در سامانه نیما برگزار شده است.  

آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه مرکز شرکت های دانش بنیان

وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه مرکز شرکت های دانش بنیان که در سامانه کلاس مجازی نیما برگزار شده است.

آشنایی با بازار هند؛ فرصتی برای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی

وبینار آشنایی با بازار هند؛ فرصتی برای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی که در سامانه کلاس مجازی نیما برگزار شده است.  

بازاریابی و فروش به همراه معرفی خدمات بازاریابی مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

وبینار بازاریابی و فروش به همراه معرفی خدمات بازاریابی مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان. که در سامانه کلاس مجازی نیما برگزار شده است. …

ترکیه، دروازه ورود فناوران ایرانی به بازارهای جهانی

وبینار ترکیه، دروازه ورود فناوران ایرانی به بازارهای جهانی که در سامانه کلاس مجازی نیما برگزار شده است.

معرفی نیازهای فناورانه در حوزه رنگ و مواد شیمیایی، مهندسی مواد، ماشین آلات و تجهیزات، قطعه سازی و تولید قطعات خودرو

وبینار معرفی نیازهای فناورانه در حوزه رنگ و مواد شیمیایی، مهندسی مواد. ماشین آلات و تجهیزات، قطعه سازی و تولید قطعات خودرو که در سامانه کلاس مجازی نیما برگزار شده است. …

دیجیتال مارکتینگ؛ آشنایی با ابزارهای کاربردی بازاریابی دیجیتال

وبینار دیجیتال مارکتینگ؛ آشنایی با ابزارهای کاربردی بازاریابی دیجیتال که در سامانه کلاس مجازی نیما برگزار شده است.

منابع انسانی و رفتار سازمانی در شرایط بحران

وبینار منابع انسانی و رفتار سازمانی در شرایط بحران که در سامانه کلاس مجازی نیما برگزار شده است.

وبینار آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

وبینار آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی که در سامانه کلاس مجازی نیما برگزار شده است.