وبینار آشنایی با ظرفیت‌های صادراتی کشور چین در سامانه کلاس مجازی نیما