تاریخچه آموزش الکترونیکی

تاریخچه آموزش مجازی

تاریخچه آموزش الکترونیکی، آموزش الکترونیکی یکی از بروزترین نوع آموزش تاکنون است. در این مقاله از مقالات رایاپردازش هوشمند امیرکبیر به بررسی تاریخچه آموزش و همچنین آموزش الکترونیکی خواهیم پرداخت.

تعریف آموزش

آموزش به فعالیت هایی گفته می‌شود که با هدف آسان نمودن یادگیری، از سوی آموزش دهنده طرح شده است و بین او و یا یک یا چند یادگیرنده به صورت متقابل  (interactive) یا تعاملی در جریان است.

به عبارت دیگر، آموزش  فرایند آسان شدن یادگیری و یا کسب دانش، مهارت، عادت‌ها، ارزش ها، و اعتقادات است. روش‌های آموزش شامل تدریس، داستان پردازی، بحث و تحقیقات هدفمند است.

یادگیری چیست

یادگیری، کارکردی است که با آن، دانش، رفتارها، توانمندی‌ها یا انتخاب‌های نو یا موجود به ترتیب، درک یا تقویت و اصلاح می‌شوند، که شاید به یک تغییر بالقوه در ترکیب داده‌ها، عمق دانش، رویکرد یا رفتار نسبت به نوع و گسترهٔ تجارب منجر شود. توانایی یادگیری، در دسترس انسانها، جنبندگان و گیاهان و انواعی از ماشین ها قرار دارد.

به زبان ساده یادگیری یعنی فراگیری اطلاعات، رفتارها، و توانایی‌های جدید که در فرد موثر است و در اثر تجربه و مطالعه و آموزش کسب می‌شود.

به طور خلاصه

 1. آموزش فرایند انتقال دانش، ارزشها، مهارت‌ها و نگرش‌ها است که می‌تواند برای یک فرد مفید باشد. در مقابل، یادگیری فرایند اتخاذ دانش، ارزش‌ها و مهارت‌ها است.
 2. یادگیری غریزه اساسی است که در اختیار همه افراد قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، آموزش توسط افراد بدست می آید.
 3. براساس گفته ها یادگیری یک فرایند مداوم است. آموزش چیزی است که فرد در برخی از نقاط زندگی خود به آن دست می‌یابد.
 4. یادگیری یک فرایند غیررسمی است و آموزش یک فرایند رسمی است.
 5. یادگیری دانش بدست آمده از طریق تجربه است و آموزش دانش است که از طریق تدریس بدست می‌آید.
 6. آموزش چیزی است که فرد از یک منبع خارجی بدست می‌آورد. از طرف دیگر، یادگیری چیزی است که در درون فرد تکامل می‌یابد.
آموزش مجازی از ابتدا تاکنون

با توجه به موارد گفته شده، آموزش الکترونیکی، بیش از آموزش سنتی و دانشگاه مجازی بیش از دانشگاه حضوری می‌تواند دانشجو را به مفهوم یادگیری (به جای صرفا آموزش و یاد دادن) برساند.

تاریخچه آموزش

فرایند آموزش، از پیدایش انسان بر زمین آغاز شده و به عقیده برخی تعلیم و تربیت از نظر قدمت دومین پیشه انسان‌ها بوده است. در هیچ جامعه ای اهمیت آموزش را نمی‌توان رد کرد. در جوامع قدیم، آموزش رسمی به شکل امروزی آن وجود نداشت. در واقع در جوامع قدیم افراد بالغ نقش معلمین و آموز دهنده ها را ایفا می‌کردند و همه جا مانند کلاس درس بوده است.

 با زیاد شدن دانش و اطلاعات در طول زمان باعث شده است که یک فرد بالغ نتواند بر تمامی آن تسلط یابد. آموزش رسمی راه‌حلی برای این مشکل بود. تشکیل یک مکان واحد برای آموزش و متخصصین مربوط به یک دانش خاص باعث انتقال فرهنگ و دانش به طور مثمرثمر کمک می‌کردند. با رشد روزافزون جوامع و فرهنگ‌های مختلف و زیاد شدن پیچیدگی های یادگیری دانش و، آموزش رسمی به عهده موسسات خاصی واگذار شده است و در کل ماهیت آموزش نیز به مرور تغییر پیدا کرد.

آموزش با گذشت زمان به مرور با زندگی افراد ارتباط پیدا کرد. غیرعملی تر شده و با عملگرایی فاصله می‌گرفت. دانش کم کم به صورت فشرده و متمرکز و این امر به فراگیران این امکان را فراهم می‌کرد، که از فرهنگی که از آن در آمده‌اند فراتر رفته و دانش های جدیدی فراگیرند، و با فرهنگ های مختلف آشنایی پیدا کنند که هرگز نمی‌توانستند توسط تجربه مستقیم و یا تقلید از افراد بالغ بیاموزند.

فرایند آموزش امروزه یکی از پایه‌های اساسی پیشرفت جامعه‌ها شده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است و این خود باعث شده است که مقالات و کتاب‌ها و تحقیقات زیادی در زمینه اهداف، محتوا و نحوه بهینه تدریس انجام شود. در زمان حال و دورانی که در آن زندگی می‌کنیم، شاهد شکوفایی بحث آموزش و نظریات تعلیمی هستیم. و هر مدرس و تعلیم دهنده با توجه به شرایط فراگیران از شیوه‌های مختلف آموزشی استفاده می‌کند.

آموزش در جوامع گذشته

آموزش در جوامع گذشته

در جوامع ابتدایی، آموزش محدود به انتقال فرهنگ و تجربه بود و هدف آن پرورش فرزندان بگونه‌ای بود که اعضای مثمرثمر و خوبی برای گروه خود و یا قبیله‌شان باشند. یک انسان اولیه دنیا را به شکل ثابت و غیرقابل تغییری می‌دیدند. برای آنها فرهنگ خودشان همه دنیایشان را تشکیل می‌داد و این فرهنگ از یک نسل به نسل بعدی تنها مقدار کمی تغییر می‌کرد.

جوامع ابتدایی تاکید زیادی روی لزوم پیوستن افراد مناسب به بدنه قبیله‌ یا گروهشان داشتند. جوامع اولیه اشکال و تنوع فرهنگی زیادی داشته و بیان قوانین عام حاکم بر تمامی آن‌ها کار سختی بوده است. ولی در هر صورت نکات مشترکی بین فرهنگ‌های اولیه وجود دارد. افراد کوچک و خردسال در فعالیت‌های بزرگسالان شرکت می‌کردند. یادگیری به وسیله تقلید، تلاش برای فهمیدن احساسات و انگیزه های افراد بزرگ و تلاش برای شناسایی و تطبیق هویت خود با آن‌ها صورت می‌گرفت.

هنگامی که فرد بالغ می‌شود، روش آموزش او دگرگون می‌شود. او دیگر نمی‌بایست هر لحظه و غیرمنظم به تقلید از افراد بالغ بپردازد، بلکه باید رفتارش منظم و استاندارد باشد. فرد بالغ شده ممکن است به صورت ناگهانی از خانواده‌اش جدا شود و به اردوگاهی به همراه افراد تازه بالغ شده دیگر فرستاده شود. دلیل این جدایی این است که فرد وابستگی‌اش را به خانواده کم کند و از نظر عاطفی و اجتماعی خودش را در محیط وسیع‌تر فرهنگی بنا کند.

معلمان و آموزش دهنده ها در این اردوگاه‌ها کسانی هستند که شخص نمی‌شناسد. این مراسمات در واقع عملی است که در آن ارزش‌های فرهنگی، مذهب قبیله‌ای، افسانه‌ها، فلسفه، تاریخ، مراسم‌ها و آداب و رسوم و اطلاعات دیگر تدریس می‌‌شود.

آموزش در قدیمی‌ترین تمدن‌ها

تمدن در خاورمیانه، در بین رودهای دجله و فرات و در مصر، حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح شروع شده است. تمدن عمده بعدی ۱۵۰۰ سال بعد در شمال چین زاییده شد. انتقال فرهنگ در این جوامع پیچیده، “نوشتن “را ضروری کرد. البته در هیچ زمانی در دوران باستان، بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد مردان بالغ و تقریبا ۱۰ درصد کل جمعیت نمی‌توانستند بخوانندو بنویسند.

آموزش در ایران باستان

آموزش در ایران باستان​

در فلات ایران دست‌کم از پانزده هزار سال پیش، انسان زندگی می‌کرده است. نزدیک به چهار‌هزار سال پیش، آریایی‌ها و از جمله مادها، پارسی‌ها و پارتی‌ها به سرزمین ایران مهاجرت کرده‌اند.

در دوره ماد‌ها، کودکان و نوجوانان راه و رسم زندگانی و کار و جنگاوری را در خانه و ایل می‌آموختند. آموزش رسمی مخصوص روحانیون بود. روحانیون، گذشته از خواندن و نوشتن، اصول و مراسم دینی، اخترشناسی و شیوه‌های پیشگویی سرنوشت دیگران را می‌آموختند. مردم دیگر از خواندن و نوشتن بی بهره بودند. مادها خطی شبیه خط میخی داشتند.

در زمان حکومت کوروش و جانشینانش، آموزش تحت تاثیر اخلاقیات زرتشتی و نیازهای نظامی جامعه بود. چهار طبقه اجتماعی نیازهایشان را از طریق آموزش برطرف می‌کردند; روحانیون، جنگجوها، کشاورزان و بازرگانان. اخلاقیات زرتشتی آموزش را در جهت پرورش افکار خوب، گفتار خوب و کارهای خوب می‌دید. تعلیم و تربیت در این دوران تاکید زیادی روی پیوندهای خانوادگی و احساسات گروهی، پذیرش حکومت پادشاه، تعلیمات مذهبی، و آماده سازی نظامی داشت.

با تسخیر ایران توسط اسکندر، روش‌های آموزشی یونانی جای روش‌های آموزشی در دوران هخامنشی را گرفت. این رویه در دوران حکومت منسوب به پارت‌ها نیز ادامه یافت; ولی با روی کار آمدن سلسله ساسانی در ایران، نحوه آموزش سنتی ایرانی مجدد احیا شده، توسعه و تکمیل شد. اخلاقیات زرتشتی عملکرد مشابهی مانند دوران هخامنشی داشت. با این تفاوت که در دوران ساسانی تاکید بیشتری روی نیروی کار (مخصوصا کشاورزی)، قداست ازدواج و خانواده و احترام به قانون و نخبه‌گرایی داشت. آموزش در آن دوران پایگاه‌های قوی اخلاقی، اجتماعی و ملی داشت.موضوع درسی سیستم آموزشی شامل تمرینات بدنی و رزمی، خواندن خط پهلوی، نوشتن، ریاضی و هنر بود.

بزرگترین دستاورد آن دوران تاسیس دانشگاه جندی شاپور بود که نقش عمده‌ای در توسعه آموزش پیشرفته داشت. در جندی شاپور فرهنگ‌ها و علوم ایرانی، هندی، یونانی، و رشته های علمی مختلف گرد‌هم آمده بودند. دانشجویانی از سراسر دنیا برای تحصیل به جندی شاپور می‌آمدند. بعد‌ها جندی شاپور نقش مهمی در دستیابی مسلمانان به علوم یونانی و علوم منسوب به روم باستان بازی کرد و از طریق مسلمانان بسیاری از آثار مجدد از عربی به لاتین ترجمه شد.

آموزش مدرن در ایران

شروع آموزش به نحوه مدرن در ایران با تاسیس مدرسه دارالفنون در تهران و با همت امیرکبیر رقم خورد. در دارالفنون علوم فنی، علوم طبیعی و همچنین کمی علوم انسانی توسط استادان خارجی و تحت نظارت رضاقلی خان، تدریس می‌شد. تاسیس این مدرسه باعث ترجمه آثار مختلفی از زبان‌های اروپایی به فارسی شد.

تاریخچه یادگیری الکترونیکی

تاریخچه آموزش الکترونیکی به چند دهه قبل باز می‌گردد، که در آن زمان با اين نام شناخته نميشد. در نخستين شکل آن، اطلاعات در کامپيوترهای بزرگ موسوم به (main frame) ذخيره شده و دسترسی به آنها از طريق ترمينالهاي ابتدايی امکان پذير بود، اما با اختراع اولين کامپيوترهای شخصی و همزمان با توليد و پيشرفت مرورگرهای وب تحول بسيار بزرگی در تکنولوژی آموزشی ايجاد گرديد. بعضی از اشخاص و سازمانها به سرعت خود را با آخرين تغييرات تکنولوژي تطبيق دادند در حالیکه در بيشتر سازمانها زمان زيادی برای ارزيابی، خريد و به کارگيری سخت افزارها و نرم افزارهای جديد لازم بود.

مفهوم يادگيري الکترونیکی (E-Learning)

تاریخچه یادگیری الکترونیکی

به طور کلی منظور از E-Learning یا يادگيري الکترونیکی بهره گیری از سیستمهای آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، سی دی‌های Multimedia ،نشریه‌های الکترونیکی و خبرنامه‌هاي مجازی و نظیر اینهاست که هدف آن کاستن از ميزان ترددها، صرفه جویی در زمان، هزینه و همچنين یادگیری بهتر، سريع‌تر و آسانتر است. یادگیری به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است و افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده ميسازد.

 یادگیری درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده تجربه هاست. یادگیری، تغییری است که در اثرتدریس مطالب و مهارتهای گوناگون در رفتار یادگیرندگان ایجاد ميشود كه ممکن است این رفتار درکوتاه مدت قابل مشاهده و یا حتي غیرقابل مشاهده باشد. سیستمهای (E-learning) و سيستم‌هایی كه امکان یادگیری از راه دور را فراهم می‌کنند بسيار متنوع هستند ولی اولين مسئله آگاهی علاقمندان از نوع این سیستمها و انتخاب صحیح و نحوه درست استفاده از آنها است. این سیستمها گاهی ميتوانند جایگزین کلاسهای حضوری هم باشند. در یادگیری الکترونیکی غیر از اینترنت، سی دی‌های آموزشی، ویدئوهای آموزشی، از ماهواره نيز استفاده ميشود.

مزایای کلی يادگيري الکترونیکی به شرح زیر ميباشد

 • يادگيری در هر زمان و مكان و با هر زمينه‌ای
 • يادگيری بدون پيش نيازهای يكسان
 • يادگيری فردی در كنار يادگيری مشاركتی
 • تعيين سرعت و روند آموزش و يادگيری با توجه به نيازهای فردی
 • 50 %صرفهجويی در زمان
 • 60 %صرفه‌جويی در هزينه
 • امكان آموزش و يادگيری برای عموم افراد
 • آموزش و يادگيری به صورت دو طرفه Interactive
 • دريافت سریع نتیجه در آموزش و یادگیری
 • يادگيری مطالب بیشتر با استفاده از امکانات Multimedia
 • حفظ منابع و کاهش آلودگی‌های محیطی و صوتی و….

مزايای آموزش از طريق وب

عمده مزايای آموزش از طريق وب در مقايسه با روشهای آموزشی سنتی، شبيه مزايای ساير روشهای آموزش مبتنی بر تکنولوژی، ميتواند به صورت انفرادی انجام شود. آموزش معمول تعاملی آن بسيار بالا است، قابليت جذب دانشجو افزايش می‌يابد و به دليل عدم نياز به حضور در کلاس‌ها يا کارگاه‌های سنتی، موجب کاهش هزينه ميگردد. تفاوت عمده آموزش از طريق وب نسبت به آموزش از طريق لوح‌های فشرده در اين است، که در اين روش نيازی به دسترسی به مطالب درسی بسيار آسان‌تر است و اصولا ارسال فيزيکی منابع و وسايل آموزشی وجود ندارد. اين بدان معنا است که استفاده از وب برای آموزش، علاوه بر مزايای ذکر شده بالا دارای مزايای ديگری نيز ميباشد که از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

دسترسی سريع وآسان در هر زمان و به هر نقطه از جهان: در اين روش، دانشجويان در هر لحظه، صرف نظر از اينکه در منزل، محل کار يا حتی در يک هتل باشند ميتوانند به کتابخانه بزرگی از انواع و اقسام منابع درسی و آموزشی دسترسی داشته باشند. با گسترش روزافزون مودمهای همراه، دانشجويان حتی قادر خواهند بود در جاهايی که خطوط تلفن معمولی يا شبکه‌های اينترنتی متداول وجود نداشته باشد هم به منابع مورد نياز خود دسترسی داشته باشند. هزينه تجهيزات مورد نياز برای هر دانشجو نسبتا پايين و قابل قبول است. امروزه تقريبا همه کامپيوترها مجهز به مودم و يک مرورگر رايگان صفحات وب هستند و با هزينه اندکی امکان اتصال به شبکه‌های  اينترنت يا اينترانت وجود دارد. کنترل ميزان پيشرفت دانشجويان آسانتر است، چون دانشجويان به صورت آنلاين و هنگام اتصال به شبکه آموزش ميبينند و ميتوان از سيستم‌های قدرتمند پیگيری پيشرفت دانشجويان استفاده کرد. برخلاف آموزش از طريق لوح‌های فشرده که دانشجويان بايد تکاليف و گزارشهای خود را تايپ کنند يا بر روی ديسک ذخيره کنند، در آموزش از طريق وب بررسی عملکرد دانشجويان بطور اتوماتيک و از طريق کامپيوتر سرور امکان پذير است. اين اطلاعات ميتواند دامنه گسترده‌ای را دربرگيرد، از تشخيص اينکه چه کسانی درحال استفاده از برنامه هستند و نمره تکاليف آنها چقدر است؛ تا اطلاعات ريزتر و دقيقتر شامل نحوه پاسخگويی هر دانشجو به هرسؤال يا مدت زمانی که هر دانشجو صرف آموختن مطالب هربخش از درس کرده است. امکان طراحی برنامه درسی توسط هر دانشجو منطبق با نياز شخصی: در آموزش از طريق لوح‌های فشرده، دانشجويان تنها ميتوانند از مطالب درسی که از قبل بر روی يک لوح ذخيره شده استفاده کنند اما در آموزش از طریق وب عملا هيچ محدوديتی از بابت حجم اطلاعات قابل دسترسی وجود ندارد. يک برنامه ايده‌آل آموزش از طريق وب، بايد به گونه‌ای طراحی شده باشد که مطالب درسی در آن به قسمتهای مختلف تقسيم شده باشند و دانشجو بتواند متناسب با نياز خود، به اطلاعات لازم دسترسی پيدا کند.در اين روش مطالب به راحتی قابل به‌روز‌رسانی هستند كه شايد اين خصوصيت را بتوان مهمترين مزيت آموزش از طريق وب ناميد. در زمانی که تحولات اقتصادی در سطح جهان به سرعت به وقوع ميپيوندد، برنامه‌های آموزشی نيز نياز به تغيير و تطبيق مداوم با نيازهای روز دارند. در روش استفاده از لوح‌های فشرده و ساير روشهای آموزش از راه دور، با هر تغيير، بايستی لوح فشرده جديدی تهيه و تکثير شود و از طريق پست برای همه دانشجويان ارسال گردد در حالی که در روش آموزش از طريق وب، دانشجويان هربار که به آدرس سايت مراجعه می‌کنند، ميتوانند ازجديدترين منابع استفاده كنند.

تاریخچه شرکت رایاپردازش

رایاپردازش6534

همزمان با فراگیر شدن آموزش الکترونیکی در جهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اوایل دهه گذشته با را‌ه‌اندازی مرکز آموزش‌های الکترونیکی بر آن بود تا همچون سایر دانشگاه‌های معتبر دنیا با استفاده از این بستر جدید سطح و عمق فعالیت‌های خود را گسترش دهد.

این دانشگاه نیز طبق روال، با استفاده از نرم‌افزارهای خارجی موجود در بازار، فعالیت خود را آغاز نمود. ولی عدم وجود پشتیبانی مناسب، بزرگ شدن و حساسیت دوره‌ها و عدم ارائه قانونی و تایید شده نرم‌افزارهای معتبر دنیا در ایران، این دانشگاه را بر آن داشت تا با استفاده از پتانسیل محققین خود، پروژه طراحی و پیاده سازی یک سامانه آموزش الکترونیک را آغاز نماید. بر این اساس، تیم فنی این پروژه محصولی را به دانشگاه ارائه داد که در نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹ – ۸۸ با موفقیت بهره‌برداری شد و نرم افزار آموزش مجازی نیما نامیده شد.

با گذشت زمان به تدریج دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان بزرگترین مرکز آموزش الکترونیک ایران با نزدیک به ۶۰۰۰ دانشجوی فعال مطرح شده و نرم‌افزار برگزاری کلاس مجازی نیما نیز در این راه علاوه بر خدمت‌رسانی به دانشگاه، رشد و ارتقاء پیدا کرد.

پس از اطمینان دانشگاه از کارآیی نرم‌افزار آموزش مجازی نیما و بنا‌بر درخواست‌های متعددی که از طرف سایر سازمان‌ها برای استفاده از این سامانه مطرح می‌شد، با پیشنهاد تیم فنی در سال ۹۲ دانشگاه با تجاری‌سازی این محصول تحت عنوان یک شرکت خصوصی موافقت نمود.

با ثبت شرکت رایاپردازش هوشمند امیرکبیر به عنوان مالک نرم‌افزار نیما (نرم‌افزار یادگیری مجازی امیرکبیر) و انتقال تیم فنی و اختیارات به این شرکت، فرآیند تجاری‌سازی آغاز گردید. در طی این مدت قراردادهایی با سازمان‌های معتبر منعقد و اجرا شد که از این جمله می‌توان به دانشگاه صنعتی اراک، دانشگاه تفرش، بانک کشاورزی و سازمان بنادر و دریانوردی اشاره نمود.

این شرکت افتخار این را دارد که اولین شرکت ایرانی ارائه دهنده کلاس آنلاین با استانداردهای بین‌المللی بوده و محصول خود را بطور کاملا بومی و بدون هرگونه تعدی از قوانین کپی رایت به بازار عرضه ‌نماید.

پس از گسترش تماس شرکت با بازار آموزش الکترونیکی و نیازسنجی بازار، به تدریج سایر نیازهای سازمان‌ها برای شرکت مشخص شد و تیم مدیریتی شرکت بر آن شد تا برای برآوردن خواسته های مشتریان خود در حوزه آموزش الکترونیکی به گسترش فعالیت‌های خود در برخی زمینه‌ها پرداخته و در برخی زمینه‌ها از امکانات دانشگاه در این راستا بهره ببرد، تا جایی که برای غالب دغدغه‌های همکاران آموزشی و فنی سازمان‌ها در این مسأله راهکارهای متنوعی قابل ارائه باشد.

نرم‌افزار کلاس مجازی نیما

نرم افزار کلاس مجازی امیرکبیر (نیما) به عنوان اولین نرم افزار کلاس مجازی بومی با امکانات روز دنیا آماده خدمت رسانی به سیستم آموزشی کشور است. امکاناتی از قبیل:

 • انتشار صوت و تصویر
 • به اشتراک گذاری مستندات
 • به اشتراک گذاری تخته سفید
 • به اشتراک گذاری صفحه نمایش
 • گفتگوی متنی
 • یادداشت متنی
 • ذخیره‌سازی تخته
 • ذخیره خودکار جلسات با حجم کم
 • مشاهده آنلاین کلاس ذخیره‌شده
 • گزارش دقایق حضور افراد در جلسه
 • محیط فارسی
 • امکان شخصی سازی
 • قابلیت اجرا روی ویندوز
 • قابلیت اجرا روی اندروید و IOS
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته
 • پشتیبانی از مستندات فارسی
 • نیاز حداقلی به ترافیک و پهنای باند
 • برگزاری وبینار بدون محدودیت در پخش صوت و تصویر

پس از طراحی و پیاده سازی موفق نیما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با اعلام نیاز سایر دانشگاهها و سازمانها برای استفاده از این نرم افزار بومی، روند تجاری سازی این سامانه آغاز گردید. از آن زمان شرکت‌ها و سازمان‌هایی نظیر گروه بهمن، موسسه اعتباری کوثر، دانشگاه مازندران، سازمان بنادر و دریانوردی و… به جمع بهره برداران نیما پیوستند. با توجه به بهره برداری بسیار موفق این نرم افزار در موسسه اعتباری کوثر و تشویق مدیران موسسه به معرفی و گسترش استفاده از نیما در شبکه بانکی کشور بر آن شدیم تا از این فرصت برای معرفی نیما به صنعت بانکی کشور بهره‌مند شویم.

نرم افزار کلاس مجازی نیما به عنوان اولین کلاس آنلاین بومی با امکانات روز دنیا است.

مقالات اخیر

4.3 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها