آشنایی با قوانین مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان

آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه مرکز شرکت های دانش بنیان

آشنایی با بازار هند؛ فرصتی برای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی

بازاریابی و فروش به همراه معرفی خدمات بازاریابی مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

ترکیه، دروازه ورود فناوران ایرانی به بازارهای جهانی

معرفی نیازهای فناورانه در حوزه رنگ و مواد شیمیایی، مهندسی مواد، ماشین آلات و تجهیزات، قطعه سازی و تولید قطعات خودرو

دیجیتال مارکتینگ؛ آشنایی با ابزارهای کاربردی بازاریابی دیجیتال

منابع انسانی و رفتار سازمانی در شرایط بحران

وبینار آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

بازار عراق؛ فرصتی برای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی