برگزاری بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و شرکت رایاپردازش…