ویژه مدرسین

راهنمای کلاس مجازی نیما برای مدرسین و اساتید  را در این بخش ملاحظه می‌کنید شبکه و اینترنت سرعت اینترنت مورد نیاز برای هر کاربر 128Kb است. در صورت استفاده از انتشار نمایشگر،…